ISO 14001 GWARANCJE
DLA TYCH, KTÓRZY NAS WYBRALI

NASZE ZAANGAŻOWANIE CERTYFIKOWANE NA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ
MIĘDZYNARODOWE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGOONE

Certyfikat ISO 14001 poświadcza, że Plados posiada odpowiedni system zarządzania kontrolujący wpływ swojej działalności na środowisko naturalne oraz poświadcza stałe zaangażowanie firmy w poprawę tego wpływu w sposób efektywny i zrównoważony. Certyfikat ISO 14001 nie jest obowiązkowy, ale jest wynikiem dobrowolnego wyboru firmy, która decyduje się na zdefiniowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie własnego systemu zarządzania środowiskiem. Zielona dusza firmy Plados przewija się przez cały łańcuch wartości, od pozyskiwania surowców po wytwarzanie produktów oszczędzających wodę i energię. Ci, którzy wybierają Plados, mogą liczyć na nasze dobreone praktyki środowiskowe.

RINNOVABILI ENERGIES

Oprócz wysiłków zmierzających do zmniejszenia zużycia energii, Plados wprowadził działania mające na celu pokrycie zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych. Firma zainstalowała ostatnio na dachach swoich fabryk system fotowoltaiczny. Energia słoneczna generowana przez ten system pozwoli uniknąć emisji 300 ton dwutlenku węgla rocznie. Można oszacować, że do wchłonięcia tej unikniętej ilości CO2 potrzeba by było około 20 000 drzew.

Do
40%

Zużycie energii elektrycznej pokrywane przez fotowoltaikę

300
Ton/rok

emisji
Mniej CO2

20.000
drzewa

zrekompensować
Uniknięty CO2

Dla środowiska, dla osóbone

REVOLUTIONONE ZIELONY

SUROWIEC, PROCESY PRODUKCYJNE, ZASOBY, PRODUKT

Natura, persone i gospodarka to połączone i współzależne pojęcia tej samej relacji; działanie na rzecz środowiska oznacza generowanie wzrostu wartości dla społeczności na całym świecie. Z tego powodu, zielone zaangażowanie Plados Telma obejmuje pochodzenie surowców, procesy produkcyjne, efektywne wykorzystanie energii i zasobów wodnych, produkt i cykl życia produktu.

Dowiedz się więcej o projekcie RINNOVA
pl_PLPolski